Tyto webové stránky využívají pouze nutné, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích tyto soubory nepodléhají souhlasu a nelze je zakázat.  
Beru na vědomí
PREVENTA technická bezpečnost práce a požární ochrana
 

Zpracování dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany

Dokumentace BOZP

Například vypracování:

 • osnovy školení o BOZP
 • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • místní řád skladu
 • dopravně provozní řád pro manipulační motorové vozíky
 • zpracování knihy úrazů
 • zpracování potřebných tiskopisů
 • traumatologický plán první pomoci
 • zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií (§ 37 zák. č. 258/2000 Sb.)
 • stylizování specifických směrnic, kterými zaměstnavatel ukládá konkrétní povinnosti svým zaměstnancům v oblasti bezpečnosti práce
 • apod.

Dokumentace požární ochrany

Například vypracování:

 • tématického a časového rozvrhu školení zaměstnanců
 • tématického a časového rozvrhu odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • tématického a časového rozvrhu školení zaměstnanců zajišťujících požární ochranu v mimopracovní době
 • dokumentace o provedeném školení o požární ochraně
 • požárních poplachových směrnic
 • požárního řádu
 • požární evakuační plán
 • směrnice pro činnost požárních hlídek
 • směrnice pro zajištění požární bezpečnosti při svařování - příkaz ke svařování (má samozřejmě vztah i k bezpečnosti práce)
 • organizační směrnice pro zajišťování úkolů v požární ochraně
 • dokumentace zdolávání požárů (operativní karta, operativní plán)
 • řádu ohlašovny požárů
 • smlouvu o zajišťování požární ochrany v případě, že prostory se zvýšeným požárním nebezpečím používají například dvě právnické osoby
 • apod.
 
Břetislav Kroupa PREVENTA, Havlíčkova 1139, P.O.BOX 21, 293 02 Mladá Boleslav 2, tel./fax: 326 324 035, e-mail: info@preventamb.cz