Tyto webové stránky využívají pouze nutné, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích tyto soubory nepodléhají souhlasu a nelze je zakázat.  
Beru na vědomí
PREVENTA technická bezpečnost práce a požární ochrana
 

Provádění kontrol

Provádění kontrol, vypracování kontrolních nálezů, včetně zdokumentování závad videokamerou nebo digitálním fotoaparátem.

Kontrolní nález obsahuje:

  • identifikaci závady (vyhodnocené riziko)
  • uvedení porušení konkrétního předpisu
  • periodicitu, ve které se má určitá povinnost opakovat (kontrola, revize apod.)
  • doporučené řešení
  • doporučený termín odstranění
  • podle požadavku odstupňování závad od nejzávažnějších po ty méně závažné

Ukázka zdokumentované závady - porušení bezpečnosti práce


obr. 1

Na obrázku č. 1 je zdokumentováno nebezpečí naražení nebo přiražení dolních končetin pádem uloženého materiálu z přetíženého regálu. Regál není trvale označen štítkem s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci.

Došlo k porušení:
§ 102 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
čl. 10.2 přílohy nař. vl. č. 101/2005 Sb.


obr. 2

Na obrázku č. 2 je zdokumentováno nebezpečí úrazu elektrickým proudem a současně zdroj možného vzniku požáru. Jedná se o neodborné zapojení i umístění elektrického spotřebiče.

Došlo k porušení:
§ 102 odst.1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
čl. 2.1.1 přílohy nař. vl. č. 101/2005 Sb.

 
Břetislav Kroupa PREVENTA, Havlíčkova 1139, P.O.BOX 21, 293 02 Mladá Boleslav 2, tel./fax: 326 324 035, e-mail: info@preventamb.cz