Tyto webové stránky využívají pouze nutné, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích tyto soubory nepodléhají souhlasu a nelze je zakázat.  
Beru na vědomí
PREVENTA technická bezpečnost práce a požární ochrana
 

Lektorská činnost

Běžná:

lektorská činnost, do které lze zařadit například:

 • školení vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti práce,
 • školení zaměstnanců o bezpečnosti práce,
 • školení o práci ve výškách,
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
 • školení zaměstnanců o požární ochraně,
 • školení (odborná příprava) požárních hlídek,
 • školení preventistů PO.

Specifická:

lektorská činnost, která je zaměřena dopodrobna na problematiku:

 • odškodňování pracovních úrazů
  • znalost problematiky až od roku 1965,
  • konzultace při odškodňování příslušníků (hasiči, policie)
 • vysvětlení právních vztahů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany ve smlouvách o dílo, nájemních smlouvách a při poskytování různých služeb, doplnění smluv
  v oblasti BOZP a PO,
 • výklad k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví
 • výklad k ochraně veřejného zdraví,
 • výklad k závodní preventivní péči.

UPOZORNĚNÍ !

Vypracování tématických plánů (osnov) školení nebo provedení školení se provádí po vzájemné konzultaci a upřesnění podle konkrétních činností a používaných strojů a zařízení u objednatele školení.

Rovněž před školením o požární ochraně předchází vypracování tématických plánů (osnov) školení seznámení s požárním nebezpečím u objednatele.

 
Břetislav Kroupa PREVENTA, Havlíčkova 1139, P.O.BOX 21, 293 02 Mladá Boleslav 2, tel./fax: 326 324 035, e-mail: info@preventamb.cz