Tyto webové stránky využívají pouze nutné, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích tyto soubory nepodléhají souhlasu a nelze je zakázat.  
Beru na vědomí
PREVENTA technická bezpečnost práce a požární ochrana
 

Problematika pracovních úrazů

Konzultace k prováděnému odškodnění, zpracování postupu pro případné odškodnění, porovnání výpočtů.

Rozdíl mezi náhradou škody za poškození zdraví (pracovní úraz) podle zákoníku práce a podle občanského zákoníku

Podle ZPr. Podle Obč. Z.
- jde o odpovědnost za výsledek (za objektivní příčiny) - jde o odpovědnost za zavinění
- zaměstnavatel musí úraz odškodnit aniž by postižený náhradu za škodu požadoval
 
- postižený prokazuje, že úraz utrpěl pouze tím, že úraz neprodleně ohlásí (jinak svědecky)
- postižený musí úraz ohlásit organizaci, kde k úrazu došlo, nejpozději do 15 dnů
 
- vznik úrazu musí dokazovat
Jestliže se zaměstnavatel nezprostí
- zcela nebo
- zčásti,
musí úraz odškodnit.
Jestliže organizace, u které k úrazu došlo, neporušila konkrétní bezpečnostní předpis není povinna náhradu poskytnout.
Zavinění zaměstnance musí zaměstnavatel dokazovat zaměstnanci - tzn., že důkazní břemeno je na zaměstnavateli. Zavinění organizace musí dokázat postižený - tzn., že důkazní břemeno je na postiženém.
 
Břetislav Kroupa PREVENTA, Havlíčkova 1139, P.O.BOX 21, 293 02 Mladá Boleslav 2, tel./fax: 326 324 035, e-mail: info@preventamb.cz