PREVENTA technická bezpečnost práce a požární ochrana
 

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO

Vážený návštěvníku těchto stránek,

tato placená část webové stránky vám bude sloužit k orientaci v legislativě pro bezpečnost práce a požární ochranu v České republice. Stránka je otevřena od 1. 12. 2008.

     Hned, jako první důležitou informaci, naleznete obsáhlý a srozumitelný popis a výklad základních povinností, které musí splnit každý podnikatel - zaměstnavatel. Krok za krokem si můžete ověřit, zda máte již ve vaší firmě vše splněno nebo zda jste nějakou povinnost opomenuli z těch základních povinností.

     Stránka je určena především drobným živnostníkům a malým podnikům do 25 zaměstnanců a měla by jim pomoci orientovat se v náročné oblasti, plné předpisů. Informace mohou také plně využívat mí kolegové a kolegyně v oboru BOZP a PO. Naleznete zde odborná stanoviska a výklady k různým problematikám v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, vzory současně platné dokumentace, aktualizované předpisy, různé tiskopisy apod.  

     Dikce odborného stanoviska nebo zpracovaného článku slouží jako studijní materiál a možný podklad pro určitá řešení problematiky zajišťování úkolů v BOZP a PO.

     Všechna práva vyhrazena. Dokumentace, články a odborná stanoviska jsou chráněny autorským zákonem.
Jakékoliv kopírování, rozmnožování, poskytování dokumentu třetím osobám je porušováním autorských práv. Informace a dokumenty jsou určeny pro použití registrovaným uživatelům, kteří je mohou užívat jen pro potřeby svoje, své firmy nebo svého zaměstnavatele popř. klienta, jako podklad pro rozšiřování svých odborných znalostí, popř. východisko při řešení určité problematiky v dané oblasti.


Děkujeme za váš zájem.
Břetislav Kroupa  PREVENTA® Mladá Boleslav
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a požární ochraně.

Tato rubrika je placená. Pro přístup k databázi se prosím přihlaste. Pokud nejste zaregisrovaní, registraci provedete zde.

Přihlášení

Login:
Heslo:
Zaregistrovat se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Břetislav Kroupa PREVENTA, Havlíčkova 1139, P.O.BOX 21, 293 02 Mladá Boleslav 2, tel./fax: 326 324 035, e-mail: info@preventamb.cz